Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Yên Bái: Ra quân Tháng cao điểm phát triển Bảo hiểm Xã hội tự nguyện

Thực hiện phong trào thi đua cao điểm tháng 11/2019, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Yên Bái đã phối hợp ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/xa-hoi/yen-bai-ra-quan-thang-cao-diem-phat-trien-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-tintuc451306

Sau lễ phát động, có trên 50 đoàn viên thanh niên, nhân viên, cộng tác viên của BHXH tỉnh Yên Bái và Bưu điện tỉnh, Bưu điện Thành phố Yên Bái đã chia từng cặp đôi ra quân xuống đường, đến tận gia đình các hộ buôn bán nhỏ lẻ khu vực thành phố Yên Bái để trực tiếp tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời phát tờ gấp “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện” để các hộ tiểu thương, kinh doanh biết thêm các quy định, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện.

Phong trào nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đội ngũ cộng tác viên, nhân viên, viên chức và đoàn viên, thanh niên của hai cơ quan BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh trong thi đua tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Mục tiêu phát triển thêm 500 người dân tham gia trong đợt ra quân lần này, góp phần tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện địa bàn tỉnh lên trên 7.000 người tham gia theo kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

K.Lê

Tìm kiếm:✨

  • , Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội việt nam, Cộng tác viên, Bưu điện, Yên Bái, Cao điểm, Tự nguyện, Phong trào thi đua, Ra quân, Xung kích, Đoàn viên, Tiểu thương, Thi đua, Xuống đường, Tình nguyện, Trong đợt, Viên chức, Tuyên truyền