Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Báo Nhân Dân: Yên Bái huy động gần 24 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Ngày 7-10, Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua 'Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới', giai đoạn 2010 - 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41816302-yen-bai-huy-dong-gan-24-nghin-ty-dong-xay-dung-nong-thon-moi.html

Đến nay, Yên Bái có 57/157 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, lựa chọn được năm xã: Việt Thành, Đại Phác, Vĩnh Lạc, Đại Minh, Thượng Bằng La để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; huyện Trấn Yên đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào quý I-2020.

Tổng số vốn huy động thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2020 là 23.730,2 tỷ đồng, trong đó: ngân sách nhà nước hơn 9.500 tỷ đồng; vốn tín dụng gần 13 nghìn tỷ đồng; vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác, 473,5 tỷ đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư, 825,4 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2010 - 2019, hệ thống đường giao thông của địa phương từng bước được đầu tư nâng cấp, mở mới. Tính đến hết tháng 9-2019, tổng chiều dài đường giao thông nông thôn là 7.470km, trong đó đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa là 2.289km, chiếm 30,6 %...

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững nhất là tại hai huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải; phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất một huyện thoát nghèo; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp; làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo, nâng cao chất lượng lao động khu vực nông thôn.

Tin, ảnh: THANH SƠN

Tìm kiếm:✨

  • MTQG, Đại Phác, Thượng Bằng La, Đại Minh, Việt Thành, Vĩnh Lạc, Trấn Yên, Yên Bái, Trạm Tấu, Đường giao thông, Vốn tín dụng, Chung sức, Phi nông nghiệp, Mù Cang Chải, Phong trào thi đua, Nông thôn, Tổng số vốn, Vốn từ, Xóa đói giảm nghèo, Kiểu mẫu