Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Báo Đấu Thầu: Đầu tư 330 tỷ đồng xây dựng công trình cầu Cổ Phúc (Yên Bái)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 14 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/dau-tu/dau-tu-330-ty-dong-xay-dung-cong-trinh-cau-co-phuc-yen-bai-111519.html

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư phát triển có tổng mức đầu tư dự kiến là 330 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh Yên Bái và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cả 14 gói thầu nêu trên đều được tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trong quý IV/2019, gồm: 5 gói thầu đấu thầu rộng rãi, 1 gói thầu tự thực hiện và 8 gói thầu chỉ định thầu. Trong số 5 gói thầu được đấu thầu rộng rãi thì Gói thầu số 21 Thi công xây dựng công trình cầu Cổ Phúc có quy mô lớn nhất (giá gói thầu là 209,25 tỷ đồng).

Tuấn Dũng

Tìm kiếm:✨

  • Trấn Yên, Gói thầu, Nhà thầu, Công trình giao thông, Yên Bái, Chỉ định thầu, Ban quản lý dự án, Thi công xây dựng, Đấu thầu, Dự án đầu tư xây dựng, Đầu tư xây dựng, Nguồn vốn, Dự án đầu tư, Rộng rãi, Ngân sách, Hợp pháp, Quy mô lớn, Công trình, Trung ương, Đầu tư