Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Cần đánh thức tiềm năng vùng chè cổ thụ Sùng Đô, Yên Bái

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Du lịch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/can-danh-thuc-tiem-nang-vung-che-co-thu-sung-do-yen-bai

Tìm kiếm:✨

  • Sùng Đô, Cổ thụ, Đánh thức, Chè, Yên Bái, Tiềm năng