Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Báo Văn Hoá: Yên Bái: Thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Tại hai xã Lâm Giang và Xuân Ái, Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái phối hợp với UBND huyện Văn Yên tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện thí điểm 'Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình' năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hoá, nguồn bài: http://baovanhoa.vn/gia-%C4%91inh/artmid/424/articleid/21754/yen-bai%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B-thuc-hien-thi-diem-bo-tieu-chi-ung-xu-trong-gia-dinh

Lễ phát động tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái

Là một trong 12 tỉnh, thành trong cả nước được lựa chọn để triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, Yên Bái đã lựa chọn 2 xã Lâm Giang và Xuân Ái thực hiện thí điểm giai đoạn 2019-2021. Trong năm 2019, một loạt các hoạt động sẽ được triển khai tại các xã thí điểm như: Tổ chức lễ phát động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử, tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã và qua hệ thống pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp; hằng tháng tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng gắn với 4 tiêu chí ứng xử trong gia đình. Tại lễ phát động, các hộ dân của xã Lâm Giang và Xuân Ái đã đăng ký thực hiện các nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

KHÁNH CHI

Tìm kiếm:✨

  • Xuân Ái, UBND huyện Văn Yên, Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Yên Bái, Áp phích, Truyền thanh, Thí điểm, Ứng xử, Phát động, Năm 2019, Tiêu chí, Loa, Hộ dân, Đăng ký, Sinh hoạt, Tuyên truyền