Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Báo TNMT: Yên Bái đầu tư 1.200 tỷ đồng xây dựng đô thị thông minh

Giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Yên Bái sẽ bố trí kinh phí khoảng 1.200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/yen-bai-dau-tu-1-200-ty-dong-xay-dung-do-thi-thong-minh-1273654.html

Một góc của thành phố Yên Bái (Ảnh: Báo Yên Bái)

Việc triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái ứng dụng công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đơn vị trong tỉnh để nâng năng lực quản lý, điều hành. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc thực hiện đề án cũng nhằm cung cấp dịch vụ công chất lượng, kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp để nâng chất lượng cuộc sống người dân, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, thu hút nhà đầu tư vào địa bàn.

Giai đoạn 2019 – 2021 của Đề án với tổng kinh phí triển khai thực hiện 1.200 tỷ đồng, sẽ ưu tiên triển khai các hạng mục, dự án thành phần: Xây dựng tòa nhà điều hành đô thị thông minh; cơ sở hạ tầng đô thị thông minh; trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu tập trung đa nhiệm; hệ thống camera giám sát đô thị thông minh; trung tâm giám sát an ninh không gian mạng; các hệ thống giáo dục, y tế, du lịch thông minh….

Riêng về xây dựng cơ sở hạ tầng, tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư 500 tỷ đồng phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó dự án xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ xây dựng một tòa nhà đô thị thông minh 3 tầng, diện tích trên 1.000m2 trong khuôn viên của UBND tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó còn xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm tích hợp cơ sở dữ liệu của tỉnh, phát triển hệ thống mạng số liệu chuyên dùng trên địa bàn toàn tỉnh. Triển khai các thành phần theo cung chính quyền điện tử tỉnh, xây dựng một hệ thống camera giám sát đô thị thông minh. Cùng với đó xây dựng trung tâm giám sát an ninh không gian mạng.

Đến năm 2025, các kết quả của dự án tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng, triển khai đồng bộ các lĩnh vực trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái.

Thanh Ngà

Tìm kiếm:✨

  • Yên Bái (thành phố), Yên Bái, UBND Tỉnh Yên Bái, Xây dựng cơ sở, Cách mạng công nghiệp, Đa nhiệm, Chuyên dùng, Của dự án, Đô thị, Đề án, Cơ sở dữ liệu, Ngân sách nhà nước, Kinh phí, Cơ sở hạ tầng, Hợp pháp, Thông minh, Công nghệ thông tin, Nguồn vốn, Nhân rộng, Dự án đầu tư xây dựng