Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Báo Pháp Luật VN: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm việc với Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái

Sáng 16/7, đoàn công tác Bộ Tư pháp do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long dẫn đầu đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái về công tác tư pháp và thi hành án dân sự.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật VN, nguồn bài: http://baophapluat.vn/tu-phap/bo-truong-bo-tu-phap-le-thanh-long-lam-viec-voi-thuong-truc-tinh-uy-tinh-yen-bai-461718.html

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Tư pháp có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh Yên Bái, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái và Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy báo cáo kết quả công tác tư pháp và thi hành án dân sự các tháng đầu năm 2019

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác tư pháp 6 tháng và thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2019. Trong đó, công tác xây dựng ban hành, thẩm định, kiểm tra văn bản được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Công tác ban hành và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã ban hành trong giai đoạn 2014 – 2018 cũng được thực hiện tốt. qua đó đã rà soát, bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 – 2018…

Toàn cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở báo cáo này, lãnh đạo Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp… đã đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác tư pháp và thi hành án dân sự tại tỉnh Yên Bái, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy công tác tư pháp, thi hành án dân sự tại địa phương đạt được những kết quả tốt hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà khẳng định tỉnh sẽ tăng cường công tác chỉ đạo

Tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, tỉnh sẽ tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, thúc đẩy sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt công tác tư pháp và thi hành án dân sự của tỉnh Yên Bái.

Đặc biệt, tỉnh sẽ chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò hoạt động hòa giải ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị 32 của Ban Bí thư cũng như tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tổng hợp, đánh giá các kết quả và hoạt động trong công tác tư pháp, thi hành án dân sự tại tỉnh Yên Bái

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long đã tổng hợp và đánh giá các kết quả và hoạt động trong công tác tư pháp, thi hành án dân sự tại tỉnh Yên Bái.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng yêu cầu Cục Thi hành án dân sự chủ động báo cáo Ban Nội chính và Lãnh đạo tỉnh để có ý kiến chỉ đạo giải quyết các vụ việc còn tồn tại, nhất là các vụ việc có số tiền phải thi hành chiếm tỷ lệ lớn.

Vũ Đình Tiến

Tìm kiếm:✨

  • THADS, Lê Thành Long, Bộ tư pháp, Thi hành án, Quy phạm pháp luật, Đỗ Đức Duy, Dân sự, Dương Văn Thống, UBND Tỉnh Yên Bái, Tổng cục, Tư pháp, Yên Bái, Tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy