Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc tại Yên Bái

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về 'đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/doan-cong-tac-cua-hoi-dong-ly-luan-trung-uong-lam-viec-tai-yen-bai-524557.html

Ngày 5/6, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Yên Bái về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cùng các cán bộ chủ chốt của tỉnh đã làm việc với đoàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Báo Yên Bái

Đánh giá cao những kết quả Yên Bái đã đạt được trong gần 10 năm qua, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong phát triển kinh tế Yên Bái cần chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng mới, ứng dụng công nghệ vào sản xuất; hướng nông nghiệp thành các vùng nguyên liệu để phát triển công nghiệp. Trong phát triển du lịch, tỉnh cần gắn với khai thác lợi thế, sản phẩm du lịch, xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch gắn với kết nối vùng miền trong vùng Tây Bắc... Yên Bái cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, tăng cường giúp các cấp ủy và cán bộ, đảng viên nhận dạng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết và ý chí khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo phát huy mọi nguồn lực để đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025.

Từ năm 2011 đến nay, kinh tế Yên Bái phát triển theo hướng tích cực, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Các lĩnh vực thế mạnh về nông nghiệp, thương mại, du lịch…phát triển khá, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, nâng cấp; đời sống người dân không ngừng cải thiện, bộ mặt đô thị và nông thôn của tỉnh Yên Bái ngày càng khởi sắc; quốc phòng - an ninh đảm bảo. Giai đoạn 2011 – 2018, kinh tế của tỉnh phát triển ở mức trên 5,8%, dự ước năm 2019 -2020 sẽ đạt mức tăng trưởng trên 7%. Thu nhập bình quân đầu người từ 18 triệu năm 2011 dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt mức gần 43 triệu đồng/người/năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Yên Bái đã tập trung quán triệt, triển khai sâu rộng các Nghị quyết và Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt, Yên Bái gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tỉnh đã ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng bộ tỉnh.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Yên Bái ban hành Đề án về “xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”. Tỉnh đã có 150 cán bộ trẻ, nữ, dân tộc đã được đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện của địa phương./.

Đức Tưởng/TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Đảng viên, Nguyễn Xuân Thắng, Xây dựng đảng, Dự ước, Cấp ủy, Tăng cường xây dựng, Lý luận, Yên Bái, Đạo đức, Suy thoái, Chỉ thị, Tư tưởng, Chỉnh đốn, Phạm Thị Thanh Trà, Năm 2011