Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Báo Công Thương: Công ty cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG: Khẳng định thương hiệu mạnh

Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG (YVG) luôn phấn đấu đưa các sản phẩm của mình ngày một tiến xa đến các thị trường mới trong nước và quốc tế, quyết tâm trở thành một trong số các doanh nghiệp đứng đầu trên lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản ở địa bàn tỉnh Yên Bái cũng như khu vực Tây Bắc

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/cong-ty-co-phan-khoang-san-yen-bai-vpg-khang-dinh-thuong-hieu-manh-119442.html

YVG hoạt động kinh doanh nhiều dịch vụ trong lĩnh vực khoáng sản

Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG (gọi tắt là “YVG”) tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ năm 2001. YVG hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác và chế biến các loại khoáng sản với mặt hàng chủ yếu là nguyên liệu gốm sứ, Graphite và đá hoa trắng. Ngoài ra, YVG còn hoạt động trong một số lĩnh vực khác như: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác: Khảo sát địa hình, thăm dò địa chất và tìm kiếm mỏ, phân tích các loại khoáng sản, tư vấn thiết kế và thẩm định thiết kế dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; Sửa chữa máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Kinh doanh, xuất nhập khẩu khoáng sản, nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế.Trong quá trình hoạt động, YVG đã từng bước khẳng định vị thế chắc chắn trên thị trường khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản. Hiện tại, YVG đang sở hữu một số mỏ Felspat, Graphite và Đá hoa trắng.

Trụ sở YVG tại Thành phố Yên Bái

Trong giai đoạn vừa qua, mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do sự tác động của khủng hoảng của nền kinh tế, tuy nhiên, bằng những định hướng, chiến lược đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của YVG đã dần ổn định, thu được nhiều kết quả khả quan, đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của Yên Bái. Hiện tại, Công ty có 3 bộ phận sản xuất trực tiếp: Phân xưởng Hán Đà; Xí nghiệp đá hoa Đào Lâm; Xí nghiệp chế biến nguyên liệu gốm sứ và một Công ty liên doanh sản xuất bột Cacbonat Canxi dạng bột và dạng hạt. Trong thời gian tới, YVG tiếp tục củng cố và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm một cách sâu rộng, ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động. Đồng thời YVG tiếp tục đầu tư xây dựng một số dự án, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng chuyên môn hóa và mở rộng thêm một số lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới.

Tạo việc làm ổn định và chăm lo đời sống người lao đông

YVG luôn phấn đấu đưa các sản phẩm của mình ngày một tiến xa đến các thị trường mới trong nước và quốc tế, quyết tâm trở thành một trong số các doanh nghiệp đứng đầu trên lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản ở địa bàn tỉnh Yên Bái cũng như khu vực Tây Bắc.

Linh Nhi

Tìm kiếm:✨

  • Felspat, Hán Đà, Đá hoa, Thăm dò địa chất, Gốm sứ, Khoáng sản, Linh Nhi, Yên Bái (thành phố), Tiến xa, Chuyên môn hóa, Yên Bái, Phụ tùng, Hữu hình, Phân xưởng, Khai thác mỏ