Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Báo Chính Phủ: Chi phí nghiệm thu, đóng điện có được đưa vào giá gói thầu?

Ông Nguyễn Tuấn Vinh (Yên Bái) hỏi, chủ đầu tư có được đưa 'Chi phí công tác nghiệm thu, đóng điện bàn giao công trình' vào giá gói thầu để nhà thầu thực hiện được không?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/chi-phi-nghiem-thu-dong-dien-co-duoc-dua-vao-gia-goi-thau/362467.vgp

Theo ông Vinh tham khảo Văn bản số 9225/BCT-TCNL ngày 5/10/2011 của Bộ Công Thương thì chủ đầu tư được áp dụng chi phí công tác nghiệm thu, đóng điện bàn giao công trình khi triển khai dự án, công trình điện.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Để có chi phí thực hiện cho công tác nghiệm thu đối với công trình điện của chủ đầu tư, chi phí được xây dựng theo định mức ban hành kèm theo Văn bản số 9225/BCT-TCNL ngày 5/10/2011 của Bộ Công Thương phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt cùng với quyết định đầu tư. Chi phí trên không được đưa vào giá gói thầu để nhà thầu thực hiện.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Tuấn Vinh, Nghiệm thu, Gói thầu, Điện Bàn, Nhà thầu, Yên Bái, Bộ công thương, Chi phí, Điện, Công trình, Phê duyệt, Thẩm quyền, Văn bản, Đầu tư, Công tác, Ban hành, Cấp có thẩm quyền, Tư vấn giám sát, Nhà thầu phụ, Tiến độ thi công, Chủ đầu tư, Đơn vị thi công