Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Báo Nhân Dân: Yên Bái chấn chỉnh việc cưới, việc tang trên địa bàn

Trước việc dựng rạp cưới lấn chiếm hành lang, lề đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông diễn ra phổ biến tại các địa phương trong tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-TTg (ngày 9-2-2018) của Thủ tướng Chính phủ, về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39691102-yen-bai-chan-chinh-viec-cuoi-viec-tang-tren-dia-ban.html

Theo đó, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc dựng rạp lấn chiếm hành lang, lòng đường giao thông khi tổ chức các sự kiện, kiên quyết xử lý dỡ bỏ và không để tái diễn. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện nếp sống văn minh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Lấn chiếm, Lòng đường, Chấn chỉnh, Giao thông, Yên Bái, Tuyên truyền, Lề đường, Phương tiện, Ủy ban nhân dân, Vận tải, Quán triệt, Vi phạm, Sở văn hóa, Phổ biến, Chỉ thị, Thanh tra, Tái diễn, Công tác, Thủ tướng chính phủ, Xử lý, Tham mưu, Sở văn hóa thể thao và du lịch, Phương tiện thông tin đại chúng, Sở giao thông vận tải