Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Báo TNMT: Yên Bái tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động khai thác cát sỏi

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn số 2543 yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác cát sỏi để hoạt động này phải thực sự đi vào nề nếp trong thời gian tới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/yen-bai-tang-cuong-cac-giai-phap-quan-ly-hoat-dong-khai-thac-cat-soi-1261231.html

Yên Bái tăng cường các giải pháp chấn chính hoạt động khai thác cát sỏi

Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh, khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh Yên còn tồn tại nhiều bất cập để chấn chỉnh lại hoạt động này, UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành và UBND cấp huyện là tiếp tục thực hiện nghiêm theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với quản lý cát, sỏi lòng sông.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý hoạt động khoáng sản; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế yếu kém. Nâng cao trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã và phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là cát, sỏi.

Đồng thời, kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp khi thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép kéo dài mà không xử lý, khai thác cát, sỏi trái phép gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp trong lĩnh vực này cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là đối với những đơn vị vi phạm nhiều lần hoặc cố tình không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm. Kiểm tra cụ thể, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi trên sông Hồng, sông Chảy gây mất an toàn giao thông, sói mòn, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Thanh Ngà

Tìm kiếm:✨

  • Khai thác, Khoáng sản, Trái phép, Kiểm tra, Ủy ban nhân dân, Lòng sông, Khai thác Khoáng sản, UBND Tỉnh, Pháp luật, Sở TN&MT, Sông Hồng, Yên Bái, Thanh Ngà, Cấp xã, Nề nếp, Hoạt động kinh doanh, An toàn giao thông, Công văn