Báo Đại Đoàn Kết: Yên Bái: Nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số

Lục Yên là một huyện miền núi của tỉnh Yên Bái, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ người dân mù chữ và tái mù còn khá cao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/yen-bai-nang-cao-dan-tri-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-tintuc421663

Vì vậy, hàng năm huyện Lục Yên đã mở một số lớp học xóa mù chữ và tuyên truyền, vận động người dân chưa biết chữ ra lớp học. 9 tháng đầu năm 2018, huyện Lục Yên đã mở 3 lớp xóa mù chữ theo hình thức xã hội hóa, giáo viên dạy trên tinh thần tự nguyện.

Trong đó, một lớp học tại xã Phúc Lợi với 27 học viên do cựu chiến binh Đỗ Minh Bản giảng dạy, hai lớp tại xã Trung Tâm với 68 học viên do giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Trung Tâm trực tiếp giảng dạy, các học viên đều là đồng bào dân tộc Dao. Hơn 2 tháng qua, lớp học xóa mù chữ cho đồng bào Dao tại thôn 4 Vàn, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên (Yên Bái), do thầy Đỗ Minh Bản, một cựu chiến binh năm nay đã hơn 70 tuổi trực tiếp giảng dạy, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân nơi đây.

Đ.Thùy

Tìm kiếm:✨

  • Huyện Lục Yên, Lớp học, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC, Học viên, Dân Trí Cho, Giảng dạy, Biết chữ, Đồng bào, Cựu chiến binh, Yên Bái, Thôn 4, Huyện miền, Người Dao, Tuyên truyền, Tự nguyện, Đồng bào các dân tộc, Tiểu học, Kinh tế xã hội, Dân tộc thiểu số, Miền núi

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.