Báo TNMT: Sở TN&MT Yên Bái: Sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Sáng ngày 5/10, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết quý III và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Ông Cao Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở TN&MT chủ trì hội nghị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/so-tn-mt-yen-bai-so-ket-9-thang-va-trien-khai-nhiem-vu-3-thang-cuoi-nam-2018-1259654.html

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Chu Thanh Sơn – Chánh Văn phòng Sở TN&MT cho biết: Trong 9 tháng đầu năm, về lĩnh vực quản lý đất đai, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 02/3/2018 về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng thời, đã cấp 92 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho cho các tổ chức và UBND cấp xã của huyện Yên Bình (đất xây dựng nhà văn hóa thôn, bản). Tiếp nhận 15.836 hồ sơ địa chính và đã thực hiện cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính năm 2017, 2018.

Ban hành nhiều văn bản, tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường. Công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm luôn được quan tâm để tránh tình trạng phát sinh các điểm nóng về môi trường.

Để công tác tuyên truyền đi vào thực tiễn, Sở đã tổ chức nhiều hoạt động như: Tháng hành động về môi trường, Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon”. Ngoài ra, còn tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến về công tác quản lý chất thải nguy hại cho 153 cơ sở sửa chữa bảo dưỡng xe máy, ô tô, gia công cơ khí quy mô hộ gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái; đào tạo, cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho 120 tổ chức cá nhân.

Về lĩnh vực khoáng sản, đã trình UBND tỉnh cấp 03 Giấy phép thăm dò khoáng sản; 06 Giấy phép khai thác khoáng sản; 06 Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 03 Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Trưởng phòng TN&MT huyện Trạm Tấu báo cáo, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trên địa bàn huyện

Để làm tốt công tác quản lý, Sở đã chủ trì và phối hợp tổ chức thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 72 tổ chức. Qua đó, đã chỉ ra những hạn chế và các sai phạm trong lĩnh vực TN&MT, xử lý kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền xử phạt 1,1 tỷ đồng. Hoàn thành báo cáo và chuẩn bị hồ sơ tài liệu có liên quan phục vụ các nội dung thanh tra, kiểm tra của các đoàn thanh tra kiểm tra của cấp trên đang thực hiện thanh tra, kiểm tra tại sở.

Tại buổi sơ kết, đại diện lãnh đạo các huyện thị thành phố đã báo cáo, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý lĩnh vực ngành. Trực tiếp Ban Giám đốc của Sở TN&MT đã cùng các huyện giải quyết những vướng mắc trong tất cả các lĩnh vực.

Ông Cao Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết: Trong thời gian qua, Sở TN&MT luôn chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyên ngành, chú trọng vào các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Còn tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, còn có những doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác khoáng sản, một số điểm ô nhiễm môi trường vẫn chưa được xử lý triệt để.

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm, cần đôn đốc UBND cấp huyện triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019; thống kê đất đai năm 2108, các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương; rà soát, đôn đốc triển khai các quỹ đất phục vụ công tác di dời dân cư vùng bão lũ, sạt lở đất. Xây dựng đề cương rà soát, thống kê xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về thực trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, trong lĩnh vực môi trường cần rà soát, đôn đốc cơ sở chưa có hồ sơ, thủ tục về môi trường lập hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định. Tăng cường công tác kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan tăng cường bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép, kiểm tra, giám sát hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định; tăng cường đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục trong hoạt động khoáng sản và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Khoáng sản”, ông Cao Minh Tuấn nhấn mạnh.

Tìm kiếm:✨

  • Sở TN&MT, Hồ sơ, Đất đai, Rà soát, Giải quyết, UBND Tỉnh, Ủy ban nhân dân, Bảo vệ môi trường, Khoáng sản, Tài Nguyên và Môi trường, Cho biết, Cao Minh Tuấn, Trong thời gian qua, Của các, Bàn Thành, Yên Bái, Dung Thanh, Hiện Thanh, Cấp xã, Thửa đất, Hội nghị sơ kết, Đề cương, Trữ lượng, Ô nhiễm môi trường, Cơ khí

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Báo VOV: Nâng cao năng lực KCB ở y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình

Báo Infonet: Đà Nẵng: Đầu tư 95 tỉ đồng cải tạo vỉa hè nhiều tuyến đường trung tâm TP

Báo MT&CS: Yên Bái: Hoàn thành kế hoạch trồng rừng, gần 90% kế hoạch năm 2018