Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

Báo Thanh Tra: Yên Bái: Tiềm ẩn nguy cơ khiếu nại đông người

Theo UBND tỉnh Yên Bái, 9 tháng đầu năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo (KN,TC) trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh trường hợp phức tạp. Tuy nhiên có nguy cơ xảy ra tình trạng KN đông người với diễn biến nghiêm trọng, điển hình như trường hợp nhân dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên phản đối việc thăm dò khai thác đá tại núi Nà Kèn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/yen-bai-tiem-an-nguy-co-khieu-nai-dong-nguoi_t114c1059n140587

9 tháng đầu năm, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 1.809 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền KN,TC, kiến nghị, phản ánh.

Có 19 đoàn đông người, trong đó, điển hình là đoàn đông người gồm nhân dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên phản ánh, kiến nghị việc cấp phép cho Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam thăm dò tại mỏ Nà Kèn, xã Lâm Thượng và xã Khai Trung, huyện Lục Yên. Ngày 11/9/2018, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam và các ngành trong tỉnh đã tổ chức đối thoại với nhân dân xã Lâm Thượng. Tại buổi đối thoại đại diện các ngành đã trả lời những thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến nội dung phản ánh.

Trong kỳ, toàn tỉnh tiếp công dân liên quan đến KN,TC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh có tổng số 958 vụ việc. Nội dung KN,TC chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng; tố cáo cán bộ lợi dụng chức quyền để làm trái quy định của Nhà nước; đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản trên đất; phản ánh liên quan đến phá rừng, lấn chiếm hành lang giao thông…

Các cấp, các ngành đã xem xét, giải quyết 1.723/1.982 vụ việc (trong đó: đã có quyết định giải quyết, văn bản trả lời công dân 1.016 vụ việc, đã có bản án của Tòa án 11 vụ việc). Số vụ việc chưa được giải quyết 248/1.982 vụ.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh tiếp nhận tổng số 1.057 đơn, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý 820 đơn. Đối với 236 đơn KN,TC có 83 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp (KN 67 đơn, TC 16 đơn) đã được các cơ quan thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền; 746 đơn kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã hướng dẫn, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Đã giải quyết 59 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền, trong đó 45 vụ KN đã giải quyết 41 vụ việc bằng quyết định hành chính, 4 vụ việc người khiếu nại rút đơn sau khi được các cơ quan Nhà nước giải thích; giải quyết 14 vụ TC thu hồi cho Nhà nước hơn 156 triệu đồng.

Theo ông Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái công tác giải quyết KN,TC thời gian qua đã được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, kết quả giải quyết KN cho thấy số vụ việc công dân KN đúng và đúng một phần chiếm đa số so với số vụ việc đã giải quyết, điều này phản ánh chất lượng thực thi công việc của cán bộ công chức còn có những hạn chế, ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

Thời gian tới, toàn tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KN,TC phát sinh. Cùng với đó, tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện pháp luật về KN,TC. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC, nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết KN,TC.

Đồng thời, tăng cường công tác đối thoại trong giải quyết KN,TC nhằm kịp thời nắm bắt được thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng KN,TC vượt cấp, phức tạp.

Bùi Bình

Tìm kiếm:✨

  • Khiếu nại, Giải quyết, Cán bộ, UBND Tỉnh, Lâm Thượng, UBND các huyện, Thẩm quyền, Đoàn Đông, Huyện Lục Yên, Văn bản, Cơ quan nhà nước, Núi Nà Kèn, Pháp luật, Yên Bái, Bùi Bình, Khoáng sản Việt Nam, Chức quyền, Cơ quan hành chính, Công chức, Địa chất, Lâm luật, Rừng đầu nguồn, Kỷ cương, Khoáng sản, Lấn chiếm