Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Báo Đại Đoàn Kết: Yên Bái: Giám sát 6 vấn đề được nhân dân quan tâm

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa, tăng cường hoạt động giám sát tập trung vào 6 vấn đề đang được nhân dân, dư luận quan tâm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/giam-sat-phan-bien/yen-bai-giam-sat-6-van-de-duoc-nhan-dan-quan-tam-tintuc419189

Trong quý II/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện Đề án của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong quý III và IV/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện những quy định của pháp luật về cải cách hành chính; Giám sát việc “Công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn; Giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm; Giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp.

V.Mạnh

Tìm kiếm:✨

  • Ủy ban MTTQ Việt Nam, Giám sát, Công tác, Nhân dân, Hội đồng nhân dân, Chống tham nhũng, Cấp xã, Người Việt, Lãng phí, Hàng Việt Nam, Yên Bái, Kinh tế xã hội, Đơn thư, Thị trường trong nước, Cải cách hành chính, An toàn thực phẩm, Cử tri, Kỳ họp