Báo PL&XH: Thí điểm mô hình điểm trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Trước những khoảng trắng về quản lý bệnh không lây nhiễm (tiểu đường, huyết áp) tại cộng đồng, Bộ Y tế đã phê duyệt phê duyệt danh sách các xã, phường, thị trấn tham gia thực hiên Mô hình điểm trạm y tế với 26 trạm y tế trên toàn quốc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: http://phapluatxahoi.vn/thi-diem-mo-hinh-diem-tram-y-te-theo-nguyen-ly-y-hoc-gia-dinh-122960.html

Các trạm y tế sẽ triển khai nhiều công việc để chăm sóc sức khỏe người dân, trong đó có triển khai dịch vụ dự phòng, quản lý điều trị một số bệnh không lây nhiễm, được BHYT thanh toán; ưu tiên cho quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình.

Các hoạt động trọng tâm cần triển khai tập trung vào 4 nhóm biện pháp gồm: Củng cố mạng lưới phòng chống bệnh không lây nhiễm; bảo đảm các cơ chế chính sách; tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở; tổ chức triển khai các dịch vụ bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tỉnh; đầu mối thống kê báo cáo, quản lý thông tin số liệu; chỉ đạo, hướng dẫn trạm y tế xã triển khai hoạt động phòng chống yếu tố nguy cơ, dự phòng, phát hiện và quản lý bệnh không lây nhiễm thuộc lĩnh vực phụ trách; phối hợp với các bệnh viện để kiểm tra, giám sát, tập huấn chuyên môn về dự phòng, quản lý bệnh cho trạm y tế xã.

Các bệnh viện tuyến tỉnh tập huấn chuyên môn cho trạm y tế xã về chẩn đoán điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh không lây nhiễm khác; chỉ đạo tuyến, giám sát hỗ trợ công tác khám chữa bệnh cho trạm y tế xã.

Trong giai đoạn 2018-2020 thực hiện tại 26 xã điểm, sau đó nhân rộng trong toàn quốc. Nhân lực thực hiện là cán bộ y tế đã có chứng chỉ hành nghề, chứng nhận đào tạo 3 tháng y học gia đình hoặc chứng nhận khóa đào tạo Nâng cao chất lượng chăm sóc, quản lý sức khỏe nhân dân, khám, chữa bệnh các bệnh mạn tính tại trạm y tế xã, phường theo nguyên lý y học gia đình do Cục Quản lý Khám chữa bệnh à các trung tâm đào tạo hợp pháp khác cấp.

Sở Y tế phối hợp BHXH chỉ đạo bệnh viện các tuyến, Trung tâm y tế chuyển thẻ người bệnh đang điều trị bệnh không lây nhiễm về các xã điểm đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến cuối giúp trạm y tế xã khám sàng lọc người bệnh, chẩn đoán, cho phác đồ điều trị tại Trạm;

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình tại Sóc Sơn

Trung tâm Y tế dự phòng/CDC tỉnh, TP chỉ đạo, hướng dẫn trạm y tế xã lập kế hoạch, triển khai hoạt động phòng chống yếu tố nguy cơ, dự phòng, phát hiện và quản lý bệnh không lây nhiễm; thống kê báo cáo, quản lý thông tin; Phối hợp để kiểm tra, giám sát, tập huấn chuyên môn về dự phòng, quản lý bệnh cho trạm y tế xã. Lập hồ sơ sức khỏe cá nhân để quản lý liên tục, theo dõi diễn biến bệnh, điều trị tại xã, gửi người bệnh lên tuyến trên xét nghiệm cần thiết, điều trị khi người bệnh nặng.

Trung tâm y tế cung cấp thuốc đầy đủ cho các trạm y tế điều trị cho người bệnh. Đồng thời tiếp tục đào tạo thường xuyên cho cán bộ y tế xã, phường bằng nhiều hình thức. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ bằng các nguồn vốn để trạm y tế khang trang, sạch đẹp tạo niềm tin cho người bệnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hẹn bệnh nhân, liên thông quản lý giữa các tuyến trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Quyết định được phê duyệt, 26 trạm y tế thực hiện Mô hình điểm trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020 phân bố ở 10 xã, phường thị trấn vùng 1, 8 xã, phường, thị trấn vùng 1; 18 xã vùng 2, 3 thuộc 13 quận, huyện của 8 tỉnh, TP: Lào Cai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Yên Bái, Hà Tĩnh.

Các tỉnh, TP. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa sử dụng ngân sách địa phương. Sở Y tế báo cáo UBND cấp tỉnh đề cấp kinh phí thực hiện hoặc sử dụna trong kinh phí chi sự nghiệp y tế của tỉnh, TP được giao năm hàng năm để thực hiện.

Các tỉnh còn lại, ngoài ngân sách địa phương có thể sử dụng trong kinh phí Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do EU viện trợ hỗ trợ địa phương để thực hiện duy trì tính bền vững của các chỉ số giám sát.

Kinh phí để tập huấn từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu y tế cấp Bộ, nguồn Dự án HPET, nguồn Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do EU viện trợ đã giao về Bộ Y tế. Kinh phí kiểm tra, giám sát từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu y tế cấp Bộ, nguồn Dự án HPET, nguồn Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do EU viện trợ đã giao về Bộ Y tế...

Vân Hà

Tìm kiếm:✨

  • Y học Gia đình, Lây nhiễm, Quản lý, Sức khỏe, Sở y tế, Hà Tĩnh, Người bệnh, Y tế, Bệnh, Ngành y tế, Cục Quản lý, Bộ y tế, Điều trị tăng huyết áp, Tuyến Trung, Lý Thông, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huyết áp cao, Đường huyết, Tâm thu, Thuốc hạ huyết áp, Khóa đào tạo

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.