Báo Biên Phòng: Tích hợp chính sách, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Ngày 24-9, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội họp Phiên mở rộng thẩm tra công tác thực hiện chính sách dân tộc, miền núi. Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chủ trì phiên họp. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tham dự phiên họp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Biên Phòng, nguồn bài: http://bienphong.com.vn/tich-hop-chinh-sach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dan-toc-thieu-so/

Toàn cảnh phiên họp của Thường trực Hội đồng Dân tộc. Ảnh Quốc Khánh

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, 3 năm qua, Chính phủ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội nhằm xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo tổn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi. Đến năm 2017, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng DTTS và miền núi giảm khoảng 3-4%, một số tỉnh có tỷ lệ nghèo giảm trên 5% như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu…

Cùng với đó, nhiều mô hình kinh tế được thực hiện có hiệu quả như: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ và du lịch sinh thái; mô hình liên kết trồng cây dược liệu, làng nghề gắn với du lịch… Sản xuất nông lâm nghiệp của đồng bào DTTS có bước phát triển theo hướng sản xuất bền vững, tạo sản phẩm hàng hóa; nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được chuyển giao, giúp nâng cao năng suất, tăng hiệu quả kinh tế và thu nhập của người dân.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, vùng đồng bào DTTS, miền núi vẫn là vùng khó khăn nhất, tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 52,7%, thiếu đất sản xuất, đất ở, thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh, vệ sinh môi trường báo động. Tình hình sản xuất vẫn còn gặp khó khăn do cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng, 3% số xã chưa có đường đến trung tâm xã; 17 xã chưa có đường ô tô đi đến trung tâm.

Cơ bản nhất trí với nội dung trong các báo cáo, các thành viên Hội đồng Dân tộc đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách vùng DTTS, miền núi, nhiều chính sách hỗ trợ được ban hành, đi vào cuộc sống phát huy kết quả góp phần cải thiện đời sống cho đồng bào. Tuy nhiên, hiện có quá nhiều chính sách manh mún, thiếu tính đồng bộ, một số chính sách còn mang tính chủ quan, chưa sát với đặc điểm vùng miền, văn hóa đặc thù của đồng bào; cơ chế phân bổ vốn, quản lý các chương trình chính sách còn nhiều bất cập, khó lồng ghép các nguồn vốn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị, trên cơ sở ý kiến góp ý tại phiên họp, các cơ quan hữu quan tiếp thu và hoàn thiện báo cáo đánh giá tổng thể, toàn diện, cung cấp số liệu đầy đủ, có so sánh với các giai đoạn trước, để báo cáo Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ phát triển vùng DTTS, miền núi giai đoạn tới bảo đảm tích hợp chính sách vào một chương trình chuẩn, thống nhất, tập trung được nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS, miền núi.

Viết Hà

Tìm kiếm:✨

  • Đồng bào, Dân tộc thiểu số, Ủy ban dân tộc, Miền núi, Chính sách, Công tác, Chính sách Dân tộc, Văn hóa Dân, Hộ nghèo, Đỗ Văn Chiến, NÔNG THÔN MỚI, Góp phần, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, Năm qua, VẪN CÒN, Lào Cai, Yên Bái, Chương trình nâng cao, An toàn khu, Nguồn nước, Du lịch sinh thái, Dược liệu, Kinh tế xã hội, Ủy viên trung ương đảng, Lâm nghiệp, Làng nghề

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.